SOVA-training Sociale Vaardigheidstraining

lev

Voor wie?

Voor kinderen in basisschoolgroep 5 en 6 of groep 7 en 8, die het lastig vinden om op een goede manier met anderen om te gaan.

Doelstelling en inhoud

In onze samenleving is het belangrijk dat kinderen zich in steeds wisselende situaties flexibel kunnen invoegen. Niet voor alle kinderen is dat gemakkelijk. Sommige kinderen zijn wat geremd en weinig weerbaar. Anderen zijn juist ongeremd en vinden het moeilijk om te luisteren of te volgen. In deze training leren kinderen op een speelse manier nieuwe sociale vaardigheden.

Tijdsinvestering

De training bestaat uit 7 bijeenkomsten van 1½ uur.

Kosten

Eigen bijdrage 35 euro (mocht dit een probleem zijn, neem dan contact op)

Studiemateriaal

Gedurende de training krijgen ouders via een online dossier informatie over de training, kunnen zij de vorderingen van hun kind volgen en kunnen de trainers huiswerkopdrachten met ouders uitwisselen.

Aantal deelnemers

De groep bestaat uit 8 tot 10 kinderen.

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden voor de cursus voor groep 5-6.
Klik hier om je aan te melden voor de cursus voor groep 7-8. 

Hulp nodig of vragen?