Piep zei de Muis (LEV)

Fighting mom and dad

Voor wie?

Voor kinderen van 5 tot 8 jaar en hun ouders, die leven in een thuissituatie waar veel spanning en stress heerst.

Doelstelling en inhoud

Kinderclub PIEP:
Tijdens de bijeenkomsten leren kinderen dat ze niet de enige zijn met problemen thuis.
• Kinderen leren dat problemen niet door hen komen.
• Kinderen leren eigen emoties te voelen en hiermee om te gaan.
• Kinderen leren te zeggen wat ze vinden en wat ze graag willen.
• We werken aan een positief zelfbeeld; wie ben je en wat kun je goed?

Spelenderwijs leren kinderen om problemen te verwerken en met emoties om te gaan. De handpop PIEP de Muis vertelt over wat hij allemaal meemaakt en nodigt de kinderen uit om samen naar oplossingen te zoeken.

Ouderbijeenkomsten PIEP:
Tijdens de ouderbijeenkomsten wordt ouders uitgelegd wat kinderen in de club doen en waarom. Daarnaast worden opvoedkundige thema's besproken.

Tijdsinvestering

13 bijeenkomsten voor de kinderen, 5 bijeenkomsten voor de ouders

Aantal deelnemers

De groep bestaat uit 8 tot 10 kinderen.

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden.

Hulp nodig of vragen?